[Video]

Хичээл 18: Сэтгэл дүүрэн гэрлэлтэд тавигдах шаардлага

Bill Gothard

Агуулга

Бурханы, нөхөрлөлд зориулсан гайхамшгийг хэрхэн олох

  • Нөхөрлөлийн 4 үе шатуудыг ялгах
  • Найзуудыг сонгох, хэрхэн ганцаараа зогсохоо мэдэх
  • Сэтгэл дүүрэн гэрлэлтийн шаардлагыг биелүүлэх
  • Аав, охин хоорондын холбоог тогтоох
  • Амьдралын ханьд зориулсан Бурханы хүслийг таних
  • Хууран мэхлэлтээс үүсэх зөрчлөөс зайлсхийх
Үргэлжлэх хугацаа (минутаар) : 77
SessionMin.
Хичээл 01: Хэрхэн асуудлыг үндэс хүртэл нь хөөх80
Хичээл 02: Өөрийгөө голохыг даван дийлэх74
Хичээл 03: Хэвийн биш нийгмийн хөгжил86
Хичээл 04: Хэрхэн дөрвөн удирдлагатайгаа харьцах вэ?82
Хичээл 05: Хэрхэн ухаалгаар санал хүсэлтээ дэвшүүлэх вэ?79
Хичээл 06: Мөс чанараа цэвэрлэх алхмууд81
Хичээл 07: Гомдлыг арилгах / Уучлалд хүрэх түлхүүр85
Хичээл 08: Уур уцаарыг хэрхэн ялах67
Хичээл 09: Ёс суртахууны ялзралын даамжралт70
Хичээл 10: Ёс суртахууны хүлээсний шалтгааныг ойлгох55
Хичээл 11: Ёс суртахууны эрх чөлөөнд хүрэх практик алхмууд80
Хичээл 12: Амжилттай амьдралд гэрээ хэрхэн бэлдэх100
Хичээл 13: Авралын талаарх эргэлзээг хэрхэн ялан дийлэх60
Хичээл 14: Амжилтад хүрэх Бурханы баталгааг хэрхэн мэдрэх96
Хичээл 15: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох97
Хичээл 16: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох40
Хичээл 17: Нүглийн хүчийг хэрхэн давах85
Хичээл 18: Сэтгэл дүүрэн гэрлэлтэд тавигдах шаардлага77
Хичээл 19: Чин сэтгэлийн хайр95