[Video]

Хичээл 07: Гомдлыг арилгах / Уучлалд хүрэх түлхүүр

Bill Gothard

Агуулга

Зовлонгийн зарчим

  • Гомдол, хорслыг уучлалаар давж гарах
  • Гомдол, хорслын уг үндсийг ойлгох
  • Дайралтыг хүлээн авах
  • Шүүх, босгон байгуулахын ялгаа (Урвалтын шатууд)
  • Мах бодь болон сэтгэлзүйн үр дагавруудыг таних
  • Дэлхийн түр зуурын юмсыг хөөсөндөө гэмших
  • Дайралтуудад Бурханд талархах
  • Гомдоогчид цагаа зориулах
  • Зовлонгоор дамжуулан Бурханы зорилгыг мэдэх
Үргэлжлэх хугацаа (минутаар) : 85
SessionMin.
Хичээл 01: Хэрхэн асуудлыг үндэс хүртэл нь хөөх80
Хичээл 02: Өөрийгөө голохыг даван дийлэх74
Хичээл 03: Хэвийн биш нийгмийн хөгжил86
Хичээл 04: Хэрхэн дөрвөн удирдлагатайгаа харьцах вэ?82
Хичээл 05: Хэрхэн ухаалгаар санал хүсэлтээ дэвшүүлэх вэ?79
Хичээл 06: Мөс чанараа цэвэрлэх алхмууд81
Хичээл 07: Гомдлыг арилгах / Уучлалд хүрэх түлхүүр85
Хичээл 08: Уур уцаарыг хэрхэн ялах67
Хичээл 09: Ёс суртахууны ялзралын даамжралт70
Хичээл 10: Ёс суртахууны хүлээсний шалтгааныг ойлгох55
Хичээл 11: Ёс суртахууны эрх чөлөөнд хүрэх практик алхмууд80
Хичээл 12: Амжилттай амьдралд гэрээ хэрхэн бэлдэх100
Хичээл 13: Авралын талаарх эргэлзээг хэрхэн ялан дийлэх60
Хичээл 14: Амжилтад хүрэх Бурханы баталгааг хэрхэн мэдрэх96
Хичээл 15: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох97
Хичээл 16: Амьдралын зорилгыг хэрхэн олох40
Хичээл 17: Нүглийн хүчийг хэрхэн давах85
Хичээл 18: Сэтгэл дүүрэн гэрлэлтэд тавигдах шаардлага77
Хичээл 19: Чин сэтгэлийн хайр95