[Video]

Sesiunea 10: Înțelegerea cauzelor degradării morale

Bill Gothard

Descriere

Etape ale apostaziei

 1. Curiozitate firească
 2. Ignorarea conștiinței
 3. Adoptarea unei perspective senzoriale
 4. Contestarea Scripturii
 5. Încălcarea absolutelor morale
 6. Trezirea vinovăției
 7. Alegerea de a te pocăi sau a persevera în păcat
 8. Pocăință incompletă
 9. Compensare prin activism religios
 10. Frustrare din cauza pornirilor naturale
 11. Re-examinarea Scripturii
 12. Justificarea imoralității
 13. Argumentare împotriva adevărului
Durata (de minute) : 55